วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ถั่งเช่าทิเบต กับ ถั่งเช่าสีทอง


ถั่งเช่าทิเบต (Cordyceps Sinensis) 

เป็นเชื้อรากินแมลงชนิดหนึ่ง พบมากในเขตที่ราบสูงทิเบต โดยเนื้อเยื่อและสปอร์ของถั่งเช่าที่อยู่ในพื้นดินถูกกินเข้าไปโดยแมลงหลาย ชนิด เมื่ออุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมเชื้อรานี้ก็จะเติบโตกินแมลงจากข้างในจน แมลงเหล่านั้นตายลง และถั่งเช่าก็จะออกดอกเป็นเห็ดขึ้นมา โดยที่มนุษย์นิยมเก็บเฉพาะถั่งเช่าที่เกิดจากหนอนเท่านั้น

เนื่องจากถั่งเช่าในธรรมชาติมีจำนวนจำกัดจึงมีราคาสูงมาก จึงได้มีการนำมาเพาะในโรงเรือน แต่เนื่องจาก Sinensis เป็นสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงค่อนข้างยากจึงไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกร
จากการทดลองสกัดสารออกฤทธิ์พบว่าถั่งเช่าจากธรรมชาติมีสารออกฤทธิ์หลักน้อย กว่าที่ได้จากการเพาะนับร้อยเท่า ในขณะที่ถั่งเช่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีราคาถูกกว่ามากอีกด้วย

ถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps Militaris) 

เป็นเชื้อราตระกูล Cordyceps เหมือนกัน แต่เพาะเลี้ยงได้ง่ายกว่า และมีสารออกฤทธิ์หลักเหมือนกัน จึงเป็นที่นิยมของเกษตรกร มีการเพาะเลี้ยงฝึกอบรม และจำหน่ายอย่างมากมายในปัจจุบัน แต่เนื่องจากถั่งเช่าสีทองเป็นสายพันธุ์ที่พึ่งแพร่หลายได้ไม่นาน กระทรวงสาธารณสุขบ้านเราจึงยังไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนอย.นะครับ

เรื่องอย.นี้ทางกระทรวงฯได้ให้เหตุผลว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับมากพอ ไม่เหมือนกับสายพันธ์ดั้งเดิมซึ่งมาการบริโภคมาแต่โบราณ และมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากมาย ดังนั้นเราจะเห็นว่าถั่งเช่าสีทองที่ขายในประเทศไทยนั้นไม่มีอย.กันถึงแม้จะ มีการบริโภคอย่างแพร่หลาย ทางกระทรวงฯบอกกับเราว่าสามารถขายได้เพราะถือว่าเห็ดเป็นอาหารอยู่แล้ว เหมือนเวลาเราซื้อเห็ดฟางก็ไม่มีอย.ล่ะครับ
ทางพอใจฟาร์มไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได้มีความพยายามทำงานวิจัยขึ้นบ้างแล้ว แต่ต้องอาศัยทั้งเวลาและงบประมาณ ซึ่งจะพยายามปลดล็อกสายพันธุ์นี้ให้ได้เร็วที่สุดครับ

การเลือกซื้อถั่งเช่าไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรก็ตาม ให้ซื้อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงครับเพราะจะมีสารออกฤทธิ์มากกว่า และราคาถูกกว่า ส่วนถั่งเชาสีทองที่พอใจฟาร์มจำหน่ายอยู่นี้มีสารออกกฤทธิ์หลัก Cordycepin เกิน 5,000 มิลิกรัมต่อ ถั่งเช่า 1 กิโลกรัม คุณภาพถั่งเช่าจริงๆแล้วควรจะวัดกันที่ตรงนี้ต่างหากครับ ไม่ใช่ที่สายพันธุ์อะไร

พอใจ วิสุทธิ์เสรีวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น